Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 19047
Thác bản bia sưu tầm ở chùa xã Nam Đồng huyện Hoàn Long Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 32 x 40 cm, gồm 12 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 180 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 2 (1908).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Cứ và Nguyễn Thị… cúng tiền để sửa chùa Càn An năm Mậu Thân nên được bầu làm Hậu Phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)