Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 19996
Thác bản bia xã Đào Xá huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣陶舍社, sưu tầm tại chùa xã Đào Thục tổng Xuân Nộn huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 38 x 56cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 10 (1811).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Bà Trương Thị Phú người xã Đào Xá, huyện Yên Phong, phủ Từ Sơn thấy bản xã đặt Hậu phật nên đã công đức tiền và ruộng để bầu Hậu cho cha mẹ mình. Có bài minh, cuối bia ghi rõ họ, tên ngày giỗ của hai vị Hậu cùng vị trí các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)