Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
后佛碑記
Kí hiệu: 6886/6887
Thác bản bia xã Hoành Phấn huyện Phú Lộc phủ Quảng Oai 廣威府富祿社橫粉社, sưu tầm tại chùa Mã Vàng xã Ngọc Tảo tổng Phụng Thượng huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 52 x 82 cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 32 (1771).
Người soạn: Nguyễn Thế Lộc 阮世祿.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Nhà sư trụ trì hưng công làm gác chuông chùa, bà Nguyễn Thị Địch cúng 30 quan tiền và một số ruộng, cộng là 2 mẫu để dân xã chi phí vào việc trên. Toàn xã đồng lòng thuận tình bầu bà làm Hậu phật, hàng năm cúng giỗ theo quy định. Mặt trước là bài vị Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)