Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 5106
Thác bản bia xã Cao Xá huyện Bạch Hạc phủ Tam Đới 三帶府白鶴縣高舍社, sưu tầm tại chùa xã Cao Xá tổng Đồng Phú huyện Bạch Hạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 51 x 95 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân .
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 16 (1710).
Người soạn: Trương Bất Nịnh 張不佞; học vị: Quốc tử giám Giám sinh.
Người viết chữ: Nguyễn Hữu Kính 阮有敬; quê quán: xã Cao Xá.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Nhân khi xã Cao Xá tu sửa điện thờ ở miếu và tòa tiền đường ở chùa, bà Tô Thị Phú người bản xã cúng 100 quan tiền vào miếu và một số ruộng vào chùa, bà được dân xã tôn bầu làm Hậu phật, được tạc tượng thờ ở chùa Diện Linh. Bia ghi họ tên những người ký bầu Hậu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)