Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 13061/13062
Thác bản bia thôn Hoàng Xá xã Hoa Xá huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣華舍社黃舍村, sưu tầm ở chùa Vĩnh Khánh xã Phương Xá tổng Phương Xá huyện Gia Phúc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 22 x 40cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 120 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Khánh thứ 3 (1731).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Hương lão Trương Tứ và vợ bà Lê Thị Hán vì tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ nên đã góp cho làng 4 sào ruộng và 20 quan sử tiền để cha mẹ họ được bầu Hậu phật. Quan viên và dân làng chấp thuận bầu cha mẹ ông Trương Tứ là họ Trương tự Phúc Toàn và bà họ Lê hiệu Từ Quang làm Hậu phật. Ghi qui định cúng giỗ Hậu phật hàng năm. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)