Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
大悲寺碑記
Kí hiệu: 13330
Thác bản bia xã Ngọc Lâm huyện Tứ Kỳ phủ Hạ Hồng 下洪府四岐縣玉林社, sưu tầm ở chùa Đại Bi xã Ngọc Lâm tổng Ngọc Lâm huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.
Thác bản bia 1 mặt, khổ 51 x 74cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 12 (1691).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bản xã hưng công tạo gác chuông chùa Đại Bi, ông Nguyễn Văn Chức tự Phúc Vạn cúng 50 quan sử tiền để mua cột trụ gác chuông và ông được bầu là Hậu phật. Ghi qui định cúng tế Hậu phật hàng năm và khắc bài vị của Hậu phật. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)