Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 13338
Thác bản bia thôn Mỹ Đức xã An Nghiệp huyện Tứ Kỳ phủ Hạ Hồng 下洪府四岐縣安業社美德村, sưu tầm ở chùa Bình Ngại thôn Mỹ Đức xã An Nghiệp tổng Ngọc Lâm huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương.
Thác bản bia 1 mặt, khổ 24 x 40cm, gồm 11 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 21 (1760).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Con gái và các cháu của ông Nguyễn Thế Tế tự là Huệ Nghiêm đã cúng cho xã 5 sào ruộng và 10 quan tiền cổ. Quan viên, sắc mục và dân thôn tôn bầu ông Nguyễn Thế Tế làm Hậu thần. Ghi ngày giỗ của Hậu phật, qui định cúng tế Hậu phật hàng năm và vị trí số ruộng tiến cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)