Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後碑記
Kí hiệu: 15947
Thác bản bia thôn Thượng Lỗi xã Đông Mặc huyện Mỹ Lộc phủ Thiên Trường 天長府美祿縣社上磊村, sưu tầm ở chùa Hàn Sơn thôn Thượng Lỗi xã Đông Mặc tổng Đông Mặc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 40 cm, gồm 12 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Ất Mùi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Con cháu của ông Trần Cường tự là Trung Bình người thôn Thượng Lỗi xã Đông Mặc đã tiến cúng 20 quan tiền để dân làng chi dùng vào việc công, lại cúng 2 sào ruộng để gửi giỗ. Quan viên và dân làng đã thuận tình bầu ông Trần Cường làm Hậu phật. Qui định, hàng năm vào ngày giỗ làng sẽ lấy tiền hoa lợi là 1 quan 4 mạch mua hương hoa oản quả, trước hết là cúng Phật, sau đó là cúng Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)