Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
後碑記
Kí hiệu: 15952
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Hàn Sơn thôn Thượng Lỗi xã Đông Mặc tổng Đông Mặc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 35 x 53 cm, gồm 11 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 17 (1864).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Tân Dậu (1861), dân làng Thượng Lỗi xã Đông Mặc tu bổ lại chùa. Ông Trần Văn Nho đã tiến cúng 300 quan tiền để giúp làng sửa chữa chùa, lại cúng 4 sào ruộng để gửi giỗ cho mẹ. Quan viên và dân làng đã thuận tình bầu mẹ ông Trần Văn Nho là bà Trần Thị Tâm hiệu Diệu Chất làm Hậu phật. Ghi ngày giỗ của Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)