Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
後碑記
Kí hiệu: 15957
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Hàn Sơn thôn Thượng Lỗi xã Đông Mặc tổng Đông Mặc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 45 cm, gồm 9 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 120 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 3 (1891).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân làng Thượng Lỗi xã Đông Mặc tu bổ lại chùa Hàn Sơn. Bà Nguyễn Thị Tứ người bản xã đã cúng 20 quan tiền để giúp làng sửa chùa, lại cúng 1 sào ruộng để gửi giỗ. Quan viên và dân làng đã thuận tình bầu bà làm Hậu phật. Ghi ngày giỗ, vị trí các thửa ruộng tế tự. Qui định, số ruộng đó giao cho sư nhà chùa canh tác lấy tiền hoa lợi mua lễ vật cúng giỗ Hậu thần hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)