Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
後碑記
Kí hiệu: 15961
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Hàn Sơn thôn Thượng Lỗi xã Đông Mặc tổng Đông Mặc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 53 cm, gồm 12 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 15 (1862).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Đương và các con ở cửa hiệu Đồng Lạc phố Đông Mặc đã tiến cúng 100 quan tiền để dân làng chi dùng vào việc công, lại cúng 3 sào 8 thước tư điền để gửi giỗ cho bản thân và chồng là quan Lãnh binh tỉnh Hưng Yên Vũ Vinh Hiển. Quan viên và dân làng đã thuận tình bầu họ làm Hậu phật. Ghi họ và tên, ngày giỗ, vị trí ruộng gửi giỗ của Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)