Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 19424
Thác bản bia thôn Hưng Lộc xã Hải Lãng tổng Hải Lãng huyện Đại An phủ Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định 南定省義興府大安 縣海朗社興祿村, sưu tầm ở chùa Phúc Lộc phủ Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 57 x 95 cm, gồm 20 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 6 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 14 (1861).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Từ xưa đã có nhiều thiện nam tín nữ góp tiền để xây dựng và sửa sang chùa. Nay một số người theo gương đó đã góp tiền để chi vào việc đèn hương, dân bầu họ làm Hậu phật. Bia ghi họ tên tất cả những người đã có công đóng góp tiền của, kể cả những người đời trước như: bà họ Nguyễn hiệu Diệu Hân, bà họ Bùi hiệu Diệu Ái, bà họ Lê hiệu Diệu Lạc, bà họ Ngô hiệu Diệu Nghiêm, bà họ Bùi hiệu Diệu Thanh v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)