Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後碑記
Kí hiệu: 18361/18362
Thác bản bia sưu tầm ở từ đường họ Bùi thôn Cơ Phòng xã Cung Quế huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 2 mặt, khổ 32 x 55 cm, gồm 17 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Mậu Tuất Minh Mệnh thứ 19 (1838).
Người soạn: họ Trần 陳; học vị: cư sĩ; quê quán: Thiên Bản.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân làng Cơ Phòng xã Cung Quế tu bổ lại chùa phật, ông Bùi Hữu Tiệm là người bản thôn dadx cúng 60 quan tiền để giúp dân làng chi dùng vào việc công, ông lại cúng 5 sào ruộng giao cho chùa canh tác lấy tiền hương khói hàng năm. Dân làng đã bầu mẹ ông là bà Trần Thị Chu làm hậu phật. Bia có ghi họ tên ngày giỗ của bà Chu, hàng năm vào ngày giỗ xẽ sắm đủ lợn xôi rượu để cúng lễ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)