Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
后碑記Kí hiệu: 15282
Thác bản bia xã Thiện Kế huyện Bình Xuyên phủ Phú Bình 富平府平川縣善繼社, sưu tầm ở chùa Linh Ảnh xã Thiện Kế tổng Thiện Kế huyện Bình Xuyên phủ Phú Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 36 x 50 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 6 (1853).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Đỗ Đăng Khôi cúng cho xã 50 quan tiền và 1 mẫu ruộng để xã chi dùng vào việc công. Bản xã đã thuận bầu thân mẫu ông Đỗ Đăng Khôi làm Hậu phật. Qui định, vào ngày sinh và ngày kị của Hậu Phật làng sẽ cúng 1 con gà giá 1 quan, 1 vò rượu, 1 mâm xôi giá 6 mạch, trầu cau đủ dùng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)