Hậu phật bị ký

Hậu phật bị ký

Hậu phật bị ký
後碑記
Kí hiệu: 18023
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Diên Phúc xã Yên Lãng tổng Dũng Liệt huyện Yên Phong phủ Từ Sơn.
Thác bản 1 mặt, khổ 27 x 60 cm, chữ Hán, toàn văn ước khoảng 4 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia không có chữ chỉ có tượng Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)