Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 15773/15774
Thác bản bia sưu tầm ở chùa hai xã Cựu Đình và Cẩm Đình tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 22 x 39 cm, gồm 16 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 100 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 11 (1830).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Tháng 4 năm Canh Dần (1830), ba xã Cựu Đình, Cẩm Phả và Phương Đình tu bổ lại chùa Phúc Long, ông Đào Danh Chức và vợ bà Nguyễn Thị Tài hiệu Diệu Lực đã tiến cúng 30 quan tiền để giúp làng tu bổ chùa, lại cúng chùa 2 sào ruộng làm ruộng gửi giỗ. Quan viên và dân ba xã đã thuận tình bầu vợ chồng ông làm Hậu phật. Ghi vị trí các thửa ruộng tiến cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)