Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
后碑記
Kí hiệu: 15775/15776
Thác bản bia 3 xã Cựu Đình, Cẩm Đình và Phương Đình huyện Phú Lộc phủ Quảng Oai 廣威府富祿縣芳亭錦亭舊亭三社, sưu tầm ở chùa xã Cựu Đình và xã Cẩm Đình tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 30 x 46 cm, gồm 18 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 13 (1814).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ba xã Cựu Đình, Cẩm Đình và Phương Đình có ngôi chùa cổ là chùa Phúc Long, trải qua năm tháng đã hư hỏng, nay tổ chức tu bổ. Ông Nguyễn Danh Quyền là người chất phác đã cúng 10 quan tiền cổ và 2 sào ruộng gửi giỗ cho vợ cả là bà Nguyễn Thị Quán hiệu Từ Vinh. Quan viên và dân ba xã tôn bầu ông bà làm Hậu phật. Ghi vị trí các thửa ruộng gửi giỗ và lệ cúng giỗ Hậu phật hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)