Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
后碑記
Kí hiệu: 15777/15778
Thác bản bia 3 xã Cựu Đình, Cẩm Đình, Phương Đình huyện Phú Lộc phủ Quảng Oai 廣威府富祿縣芳亭錦亭舊亭三社, sưu tầm ở chùa hai xã Cựu Đình và xã Cẩm Đình tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 30 x 46 cm, gồm 18 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 13 (1814).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ba xã Cựu Đình, Cẩm Đình và Phương Đình có ngôi chùa cổ là chùa Phúc Long đã hư hỏng, nay tiến hành tu bổ. Bà Nguyễn Thị Phường, Nguyễn Thị Điểm, Nguyễn Thị Tý người xã Cựu Đình đều là người chất phác, mỗi người đều cúng tiền để tu sửa chùa và ruộng để gửi giỗ. Bà Nguyễn Thị Tý lại bỏ ra 10 quan tiền cổ xin cho chồng là Đào Kim Chi làm Hậu phật. Quan viên và dân ba xã đã thuận tình tôn bầu bốn vị làm Hậu phật. Ghi số ruộng, vị trí ruộng cho nhà chùa canh tác, lấy tiền hoa lợi làm tiền hương khói.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)