Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
后碑記
Kí hiệu: 15782/15783
Thác bản bia sưu tầm ở chùa hai xã Cựu Đình và Cẩm Đình tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 30 x 41 cm, gồm 16 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 11 (1830).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông Lê Tiến Vũ và vợ bà Nguyễn Thị Giang người xã Cẩm Đình huyện Phú Lộc đã tiến cúng 30 quan tiền cổ để ba xã tu bổ lại chùa Phúc Long, lại cúng 2 sào ruộng để gửi giỗ ở chùa. Quan viên và dân ba xã đã thuận tình bầu vợ chồng ông làm Hậu phật. Ghi vị trí ruộng tiến cúng và giao cho tăng nhân canh tác lấy tiền hương khói. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)