Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 15790/15791
Thác bản bia 3 xã Cựu Đình, Cẩm Đình và Phương Đình huyện Phúc Thọ phủ Quảng Oai 廣威府福壽縣芳亭錦亭舊亭等社sưu tầm ở chùa hai xã Cựu Đình và Cẩm Đình tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 31 x 42 cm, gồm 14 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 11 (1830).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân ba xã Cựu Đình, Cẩm Đình và Phương Đình tu bổ lại chùa Phúc Long. Bà họ Nguyễn hiệu Diệu Túc người xã Cựu Đình đã tiến cúng 30 quan tiền cổ để giúp xã sửa chùa, lại cúng 2 sào ruộng làm ruộng tế tự. Quan viên và dân ba xã đã thuận tình bầu bà và chồng là ông Nguyễn Phúc Trực làm Hậu phật. Ghi vị trí thửa ruộng gửi giỗ. Có khắc tượng Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)