Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
后佛碑記
Kí hiệu: 15796/15797
Thác bản bia 3 xã Cựu Đình, Cẩm Đình và Phương Đình huyện Phú Lộc phủ Quảng Oai 廣威府富祿縣芳亭錦亭舊亭三社, sưu tầm ở chùa hai xã Cựu Đình và Cẩm Đình tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản bia 2 mặt, khổ 32 x 43 cm, gồm 17 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 13 (1814).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ba xã có chung một ngôi chùa cổ là chùa Phúc Long, trải qua năm tháng đã bị hư hỏng, nay tiến hành tu bổ nhưng chi phí lớn. Bà Đào Thị Mâu hiệu Diệu Hoa người xã Cẩm Đình là người chất phác, đã cúng 20 quan tiền cổ để ba xã trùng tu chùa; lại cúng 2 sào ruộng giao cho tăng nhân canh tác, lấy tiền hoa lợi làm tiền hương khói. Quan viên hương lão và dân ba xã đã thuận tình bầu bà cùng chồng bà là ông Lâm Đình Trung hiệu Phúc Thành làm Hậu phật. Ghi ngày giỗ và lệ cúng giỗ Hậu phật hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)