Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
后碑記
Kí hiệu: 15798/15799
Thác bản bia 3 xã Cựu Đình, Cẩm Đình và Phương Đình huyện Phú Lộc phủ Quảng Oai 廣威府富祿縣芳亭錦亭舊亭三社, sưu tầm ở chùa hai xã Cựu Đình và Cẩm Đình tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 31 x 46 cm, gồm 15 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 90 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 3 (1804).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân ba xã tu bổ lại chùa Phúc Long. Ông Đào Danh Hiệu người xã Cẩm Đình đã tiến cúng 20 quan tiền cổ, lại cúng 3 sào ruộng để xin gửi giỗ cho bố mẹ vợ. Quan viên và dân ba xã đã thuận tình bầu ông Phạm Hữu Kỳ hiệu Phúc Nguyên và bà họ Đào hiệu Từ Thông làm Hậu phật. Ghi ngày giỗ, vị trí ruộng cúng và lệ cúng giỗ Hậu phật hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)