Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
后碑記
Kí hiệu: 15800/15801
Thác bản bia 3 xã Cựu Đình, Cẩm Đình và Phương Đình huyện Phú Lộc phủ Quảng Oai 廣威府富祿縣芳亭錦亭舊亭三社, sưu tầm ở chùa hai xã Cựu Đình và Cẩm Đình tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 34 x 48 cm, gồm 15 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 3 (1814).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ba xã có ngôi chùa cổ là chùa Phúc Long bị hư hỏng, nay tu bổ chi phí tốn kém. Bà Đào Thị Thành hiệu Diệu Chi người xã Cẩm Đình là người chất phác lương thiện đã cúng 20 quan để ba xã tu sửa chùa, lại cúng 1 sào rưỡi ruộng ở xứ Đường Vãng giao cho chùa canh tác lấy tiền hương khói. Quan viên và dân ba xã bầu bà làm Hậu phật. Ghi ngày giỗ, vị trí ruộng cúng và lệ cúng giỗ Hậu phật hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)