Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
后佛碑記
Kí hiệu: 15804/15805
Thác bản bia 3 xã Cựu Đình, Cẩm Đình và Phương Đình huyện Phú Lộc phủ Quảng Oai 廣威府富祿縣芳亭錦亭舊亭三社, sưu tầm ở chùa hai xã Cựu Đình và Cẩm Đình tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 35 x 47 cm, gồm 18 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 120 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 13 (1814).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ba xã có ngôi chùa cổ là chùa Phúc Long bị hư hỏng, nay tu bổ chi phí tốn kém. Ông Nguyễn Đăng Tuân hiệu Phúc Huy và vợ bà Vũ Thị Lại hiệu Diệu Ánh cùng bà Đào Thị Dã hiệu Diệu Quang, người xã cẩm Đình đã cúng 20 quan tiền để tu sửa chùa, lại cúng 3 sào ruộng vào chùa để gửi giỗ. Quan viên và dân ba xã bầu ba vị làm Hậu thần. Ghi ngày giỗ, vị trí ruộng cúng và lệ cúng giỗ Hậu phật hàng năm. Qui định sau này Hậu phật 100 tuổi vào các ngày giỗ, chùa phải sắm lễ vật cúng giỗ theo qui định.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)