Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
后碑記
Kí hiệu: 15811
Thác bản bia xã Phúc Lộc huyện Phúc Thọ phủ Quảng Oai 廣威府福壽縣福祿社, sưu tầm ở chùa Thiên Phúc xã Phúc Lộc tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 1 mặt, khổ 35 x 50 cm, gồm 14 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 7 (1913).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Tân Hợi (1911) bản xã làm tượng Phật, công trình to lớn, tài lực không đủ. Bà Đàm Thị Hiền hiệu Diệu Lành người bản xã đã cúng 50 đồng để trợ giúp xã làm tượng Phật, lại cúng 5 sào ruộng 5 cây vải để làm hương khói cho chùa. Quan viên và dân xã đã thuận tình bầu bà làm Hậu phật. Ghi số thước sào, vị trí các thửa ruộng gửi giỗ. Qui định hàng năm vào ngày giỗ Hậu phật, bản xã sắm sửa 1 con lợn 15 quan, xôi 10 đấu, trầu rượu vàng hương đầy đủ đến lễ ở chùa. Lễ xong chia cho người trong họ 1 phần tư.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)