Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
后碑記
Kí hiệu: 15813
Thác bản bia xã Phúc Lộc tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ phủ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây 山西省廣威府福壽縣舊亭總福祿社, sưu tầm ở chùa Thiên Phúc xã Phúc Lộc tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 69 cm, gồm 16 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 5 (1930).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nay xã Phúc Lộc tu sửa chùa, công trình to lớn, tài lực không đủ. Bà Đào Thị Hữu người bản xã đã tiến cúng 300 đồng để xã chi dùng vào việc xây chùa, lại cúng 3 sào ruộng làm ruộng gửi giỗ. Quan viên và dân xã đã thuận tình bầu bố bà là ông Đàm Đình Cẩm và mẹ bà Nguyễn Thị Phú hiệu Từ Túc làm Hậu phật. Ghi ngày giỗ Hậy phật và vị trí các thửa ruộng gửi giỗ. Qui định, hàng năm vào ngày giỗ của Hậu phật, làng sẽ sắm sửa 1 con lợn, 5 đấu xôi, trầu cau, vàng mã, đèn nến đầy đủ cúng lễ tại chùa, lễ xong biếu con cháu Hậu phật một phần tư còn lại bản xã cùng hưởng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)