Hậu thần bi ký

Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
後神碑記
Kí hiệu: 18012
Thác bản bia xã Phù Cầm tổng Dũng Liệt huyện Yên Phong 安豐縣勇列總扶琴社, sưu tầm ở đình xã Phù Cầm tổng Dũng Liệt huyện Yên Phong phủ Từ Sơn.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 65 cm, gồm 15 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bính Dần Bảo Đại thứ 1 (1926).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân xã Phù Cầm vào năm Bính Dần có tu sửa lại đình chi phí rất là tốn kém có ông Vương Đức tự là Phúc Hiền người bản xã đã cúng 70 đồng để xã chi dùng vào việc công. Ông lại cúng 7 sào 3 thước 7 tấc ruộng để gửi giỗ cho vợ chồng ông và xin cho 3 người được phối hưởng. Dân xã đã thuận tình nay lập bia ghi rõ họ tên ngày giỗ của những người được phối hưởng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)