Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
後佛碑記
Kí hiệu: 4622/4623/4624/4625
Thác bản bia xã Đông Bình huyện Gia Định phủ Thuận An 順安府嘉定縣東平社, sưu tầm tại chùa Linh Ứng xã Đông Bình tổng Quỳnh Bội huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 4 mặt, khổ 34 x 84 cm và 40 x 95 cm, gồm 32 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đinh Tỵ (?).
Người soạn: Phạm Quý Nha 范貴衙; chức vị: Binh bộ Thượng thư.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Năm Kỉ Dậu, bà Nguyễn Thị Tích, vợ quan Thái giám, người bản xã cúng cho xã Đông Bình 100 quan, 1 mẫu ruộng, được bầu làm Hậu phật. Đến năm Đinh Tị lại cúng 60 quan sử tiền cùng 4 sào ruộng cho thôn Bắc và được dân thôn này tôn bầu là Hậu phật. Ghi thể thức cúng tế và vị trí, diện tích các thửa ruộng. Có khắc bài vị
Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)