Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
後碑記
Kí hiệu: 18044
Thác bản bia xã Hộ Trung huyện Yên Phong phủ Từ Sơn đạo Kinh Bắc nước Đại Việt 大越國京北道慈山府安豐縣護中社, sưu tầm ở chùa Khúc Giang xã Lạc Trung tổng Dũng Liệt huyện Yên Phong phủ Từ Sơn.
Thác bản 1 mặt, khổ 36 x 65 cm, gồm 13 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Mậu Tuất Cảnh Hưng thứ 39 (1778).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Vợ chồng ông Ngô Hạo tự là Hải Đường người xã Lạc Trung đã cúng 6 quan tiền và 3 sào ruộng để xin làm Hậu phật. Dân làng đã thuận tình và quy định rõ vào ngày giỗ hàng năm sẽ sắm sửa lễ vật gồm 2 con gà trị giá 2 mạch 12 văn, rượu giá tiền là 12 văn, trầu cau 2 phong mỗi phong 15 miếng, xôi 5 đấu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)