Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký
後碑記
Kí hiệu: 13686
Thác bản bia hai xã Sơn Tang và Lương Trù huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường 永祥府白鶴縣山桑良疇二社, sưu tầm ở chùa Gia Du xã Sơn Tang tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 86cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 270 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đồng Khánh thứ 2 (1887).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Nội dung ghi việc năm Tự Đức Đinh Tị (1857) dân hai xã Sơn Tang và Lương Trù tu sửa tam quan, tiền đường chùa Gia Du. Bà họ Vũ hiệu Từ Pháp người xã Sơn Tang đã cúng 63 quan tiền. Hương sắc, lí dịch và dân hai xã tôn bầu bà làm Hậu Phật. Ghi quy định cúng giỗ Hậu phật hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)