Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký
后佛碑記
Kí hiệu: 13710
Thác bản bia xã Thổ Tang tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên 永安省永祥府安樂縣良田總土桑社, sưu tầm ở chùa xã Thổ Tang tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 63 x 103cm, gồm 22 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 2 (1927).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích..
Tóm lược nội dung:
Quan viên hương lão, kỳ hào, hội đồng lý dịch khởi công tu tạo tiền đường, tạo tượng Phật chùa Tùng Vân, một số người hằng sản hằng tâm đã đóng góp mỗi người 30 quan, 1 sào ruộng cho bản xã chi vào việc trùng tu chùa Tùng Vân. Ghi họ và tên những người công đức để lưu truyền mãi mãi, như: bà họ Tạ Diệu Nguyệt, bà họ Nguyễn hiệu Diệu Đỉnh, bà họ Lê hiệu Diệu Yên, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)