Hậu phật bi ký/Ất Mão niên tạo

Hậu phật bi ký/Ất Mão niên tạo

Hậu phật bi ký/Ất Mão niên tạo
后佛碑記/乙卯年造
Kí hiệu: 6338/6339
Thác bản bia xã Ngô Phần huyện Lương Tài phủ Thuận An 順安府良才縣浯汾社, sưu tầm tại xã Ngô Phần tổng Ngọc Trì huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 35 x 70 cm, gồm 26 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 3 (1794).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ba người phụ nữ xã Ngô Phần là Nguyễn Thị Mĩ, Ngô Thị Uông và Ngô Thị Lắm mỗi người cúng cho xã 15 quan tiền cổ và 1 mẫu ruộng, được dân xã tôn bầu làm Hậu phật. Bia ghi vị trí các thửa ruộng, qui định lễ vật cúng giỗ và ngày giỗ của các Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)