Hậu phật bi ký/Càn khôn

Hậu phật bi ký/Càn khôn

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký/Càn khôn
后佛碑記/乾坤
Kí hiệu: 7768/7769
Thác bản bia xã Từ Nhân huyện Thượng Phúc phủ Thường Tín 常信府上福縣慈仁社, sưu tầm tại chùa xã Từ Vân tổng Bình Lăng huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 45 x 53 cm và 35 x 42 cm, gồm 36 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 24 (1763).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, Biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Tổng Thái giám Hữu hiệu điểm Viên Thọ hầu Nguyễn Thọ Bàn ở bản xã là người khoan hòa nhân hậu, làm nhiều việc công đức, từng xin giảm thuế má, miễn phu dịch cho dân làng, lại cấp thêm cho 6 giáp mỗi giáp 2 sào ruộng, 1 hốt bạc để dùng vào việc hương đăng. Bản xã biết ơn truy tôn 6 vị tằng tổ khảo tỷ của ông làm Hậu Phật, cam kết thờ phụng cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)