Hậu phật bi ký/Cô Tiên tự

Hậu phật bi ký/Cô Tiên tự

Hậu phật bi ký/Cô Tiên tự
後佛碑記/姑仙寺
Kí hiệu: 5594/5595
Thác bản bia xã Trâu Cầu huyện Quế Dương phủ Từ Sơn 慈山府桂楊縣鄒梂社, sưu tầm tại đền Thiên Nam Thượng Thánh xã Châu Cầu tổng Đào Viên huyện Quế Dương tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 66 cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 8 (1727).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Miên là người bản xã đã cúng cho xã 1 mẫu ruộng, 20 quan và xôi, rượu, thịt. Dân xã bầu bà là Hậu phật. Ghi qui định cúng tế hàng năm và vị trí diện tích số ruộng. Có khắc bài vị Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)