Hậu phật bi ký/ Hậu phật bi ký

Hậu phật bi ký/ Hậu phật bi ký

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký/ Hậu phật bi ký
后碑記/後碑記
Kí hiệu: 15779/15780
Thác bản bia 3 xã Cựu Đình, Cẩm Đình và Phương Đình huyện Phú Lộc phủ Quảng Oai 威府富祿縣芳亭錦亭舊亭三社, sưu tầm ở chùa hai xã Cựu Đình và Cẩm Đình tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 33 x 46 cm, gồm 16 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thiệu Trị thứ 3 (1843).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ba xã có ngôi chùa cổ là chùa Phúc Long đã bị hư hỏng, nay tiến hành tu bổ. Bà Nguyễn Thị Sinh hiệu Từ Đa tiến cúng 20 quan tiền và bà họ Nguyễn hiệu Diệu Viên đều người xã Cựu Đình cúng tiền của để tu bổ chùa. Quan viên và dân ba xã đã thuận tình bầu hai bà làm Hậu phật. Ghi ngày giỗ này để lưu truyền mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)