Hậu phật bi ký/Lịch thế phụng tự

Hậu phật bi ký/Lịch thế phụng tự

Hậu phật bi ký/Lịch thế phụng tự
后佛碑記/歷世奉祀
Kí hiệu: 6860/6861
Thác bản bia thôn Dương Viên xã Phù Long huyện Phúc Lộc phủ Quảng Oai 廣威府福祿縣扶隆楊園村, sưu tầm tại đình xã Phù Long tổng Phù Long huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 46 x 84 cm, gồm 26 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 44 (1783).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Nhân dịp thôn tu sửa chùa, bà Nguyễn Thị Quỳnh, vợ thứ ông họ Lê, Tri huyện huyện Chương Đức đã cúng 42 quan tiền và 4 sào ruộng nên được quan viên thôn Dương Viên bầu làm Hậu phật. Có quy định thể lệ biếu, phúng và cúng giỗ. Bia ghi vị trí, diện tích ruộng và họ tên những người kí bầu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)