Hậu phật bi ký/Lưu truyền vạn đại

Hậu phật bi ký/Lưu truyền vạn đại

Hậu phật bi ký/Lưu truyền vạn đại
后佛碑記/留傳萬代
Kí hiệu: 6356/6357
Thác bản bia xã Kiểu Bố huyện Lương Tài phủ Thuận An đạo Kinh Bắc 京北道順安府良才縣皎布社, sưu tầm tại chùa Bảo Khánh xã Tuyên Bố tổng Quảng Bố huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 93 cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 650 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 1 (1792).
Người soạn: tên hiệu: Tính Quảng Thích Điều Điều 性廣釋條條;
sa môn.
Người viết: Nguyễn Xuân Đán 阮春旦; quê quán: xã Lĩnh Mai; học vị: đỗ Thư toán khoa Đinh Dậu; chức vị: Nhập nội thị Thư tả, Lễ phiên, Thông chính; tước: Mai Thọ bá.
Người khắc: quê quán: xã Kính Chủ; chức vị: Huyện thừa; tước: Chu Thọ bá.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Văn thơ.
Tóm lược nội dung:
Nhà sư Tính Khiêm cùng tín đồ ở đạo tràng chùa Bảo Khánh thuộc xã Kiểu Bố huyện Lương Tài phủ Thuận An đạo Kinh Bắc đã mua 3 mẫu ruộng dùng để cúng giỗ nhà sư Tính Lâm Thích Sái Sái và cha mẹ của ông. Sau đó nhà sư Tính Khiêm lại mua thêm 2 mẫu ruộng lưu lại để cúng giỗ cho bản thân. Có bài minh 22 câu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)