Hậu phật bi ký/Lưu truyền vạn đại

Hậu phật bi ký/Lưu truyền vạn đại

Hậu phật bi ký/Lưu truyền vạn đại
後佛碑記/流傳萬代
Kí hiệu: 7072/7073
Thác bản bia thôn Núi xã Cổ Pháp huyện Yên Dũng phủ Lạng Giang 諒江府安勇縣古法社 村, sưu tầm tại chùa thôn Hoàng Phúc xã Cổ Pháp huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 2 mặt, khổ 53 x 93 cm, gồm 26 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 36 (1775).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Xã xây dựng chùa Linh Sơn, các vị Nguyễn Thị Vận, Nguyễn Thị Ngảnh, Nguyễn Thị Nậu, Hà Phúc Kiều, Hà Phúc Chân mỗi người cúng 6 quan tiền cổ và 5 sào ruộng để tu sửa chùa Linh Sơn. Họ được bầu là Hậu phật. Ghi quy định cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)