Hậu phật bi ký/Pháp sư tự ký

Hậu phật bi ký/Pháp sư tự ký

Hậu phật bi ký/Pháp sư tự ký
後佛碑記/法師寺記
Kí hiệu: 6555/6556
Thác bản bia thôn Đồng Bột xã Phục Lạp huyện Yên Sơn phủ Quốc Oai 國威府安山縣伏臘社同孛村, sưu tầm tại chùa Thiền Sư thôn Đồng Bột xã Phục Lạp tổng Lạp Mai huyện Yên Sơn phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 54 x 84 cm, gồm 40 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 7 (1669).
Người soạn: Đỗ Thịnh 杜盛; chức vị: Xã trưởng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Các ông Nguyễn Hy Quang, Nguyễn Tiến Dụng và bà Nguyễn Thị Trân ở bản thôn cúng mỗi người 30 quan tiền sử và một số ruộng làm của tam bảo, được tôn bầu làm Hậu phật. Có ghi số tiền, ruộng cúng của từng người và thể thức cúng giỗ hàng năm. Có bài minh và vị trí, diện tích ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)