Hậu phật bi ký/Sùng Kiến Nội Phật thiền tự/Dung Trù/Tôn tượng Hưng công phổ phúc/Hồng bi

Hậu phật bi ký/Sùng Kiến Nội Phật thiền tự/Dung Trù/Tôn tượng Hưng công phổ phúc/Hồng bi

Thông tin cơ bản

Hậu phật bi ký/Sùng Kiến Nội Phật thiền tự/Dung Trù/Tôn tượng Hưng công phổ phúc/Hồng bi
後佛碑記/崇建內佛禪寺/鎔金籌/尊象興功譜福/洪碑 Kí hiệu: 15151/15152/15153/15154
Thác bản bia xã Nội Phật huyện Yên Lạc phủ Tam Đái 三帶府安朗縣內佛社, sưu tầm ở chùa Phổ Quang xã Nội Phật tổng Quất Lựu huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 69 x 100 cm; 25 x 93 cm, gồm 75 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 5000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Triều Lê.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Bính Ngọ thiền sư trụ trì tại chùa Phổ Quang xã Nội Phật đã cùng các quan viên hương lão, dân xã Nội Phật và chư vị thập phương đã phát tâm bồ đề trùng tu chùa và đúc tượng Phật. Nay phúc quả viên thành bèn dựng bia ghi lại việc này. Ghi họ và tên các vị hưng công hội chủ, các thiện nam tín nữ thập phương đã công đức tiến cúng tiền bạc để trùng tu xây dựng chùa Phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)