Hậu phật bi ký/Tứ giáp tự sự

Hậu phật bi ký/Tứ giáp tự sự

Hậu phật bi ký/Tứ giáp tự sự
後佛碑記/四甲祀事
Kí hiệu: 5337/5338
Thác bản bia xã Đô Thống huyện Võ Giàng phủ Từ Sơn 慈山府武江縣都統社, sưu tầm tại chùa Duyên Phúc xã Thống Thiện Thượng tổng Đại Liễn huyện Võ Giàng tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 37 x 54 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 6 (1685).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Ất Sửu, dân bản xã hưng công xây dựng tòa tiền đường gồm 5 gian 2 chái, nhưng không đủ tiền. Một số vị thiện tín ở bản xã đã rộng lòng tiến cúng tiền và ruộng cho xã, đồng thời xin mở rộng tu sửa thêm cổng tam quan của chùa. Công việc hoàn thành, dân xã tôn bầu các vị làm Hậu phật. Bia ghi danh sách các vị tiến cúng, như bà Nguyễn Thị Nhuận, vợ ông Chánh đội trưởng cúng 50 quan tiền, 1 thửa ruộng; bà Nguyễn Thị Tri cúng 35 quan tiền, 1 thửa ruộng v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)