Hậu phật bi lập

Hậu phật bi lập

Hậu phật bi lập
後碑立
Kí hiệu: 10247/10248
Thác bản bia thôn Khê xã Tư Mại huyện Yên Dũng phủ Lạng Giang 諒江府安勇縣思邁社溪村, sưu tầm ở chùa thôn Khê xã Tư Mại tổng Tư Mại huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 2 mặt, khổ 30 x 50cm và 18 x 35cm, gồm 16 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 450 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 4 (1738).
Người soạn: không ghi.
Người viết: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Sính người bản thôn đã cúng 25 quan tiền và hơn 1 mẫu ruộng để thôn sửa chữa tiền đường chùa Quang Long. Quan viên, hương lão và dân thôn tôn bầu bà làm Hậu phật. Nay dựng bia ghi công đức lưu truyền hậu thế. Ghi vị trí các thửa ruộng tiến cúng và thể lệ cúng giỗ Hậu phật.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)