Hậu phật bi thức

Hậu phật bi thức

Hậu phật bi thức
後佛碑試
Kí hiệu: 14254
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Phổ Cung xã Thế Trưng tổng Kiên Cương phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 66 cm, gồm 17 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 6 (1825).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Nêu gương việc làm điều thiện cung tiến cho chùa Phật, ắt được báo đáp. Vào năm Minh Mệnh thứ 6 (1825) có một số vị thiện tín đã cúng tiền và ruộng. Quan viên hương lão và dân làng tôn bầu những người cúng tiến làm Hậu phật.
Ghi chú: Bia mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)