Hậu phật bi truyền

Hậu phật bi truyền

Hậu phật bi truyền
后佛碑傳
Kí hiệu: 16051/16052
Thác bản bia chùa Nghiêm Quang xã Ngọc Liễn tổng Thượng Viễn huyện Lập Thạch đạo Sơn Tây nước Đại Việt 大越國山西道立石縣上遠總玉輦社嚴光寺, sưu tầm tại chùa Nghiêm Quang xã Ngọc Liễn tổng Thượng Đạt huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 33 x 57 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 11 (1830).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi về việc bà họ Nguyễn hiệu Diệu Ý người trong xã, bản tính đức hạnh luôn làm điều thiện. Nay bà cúng 20 quan tiền và 3 sào ruộng giúp làng đúc chuông chùa Nghiêm Quang. Dân làng ghi ơn bà và tôn bầu làm Hậu phật, định lệ cúng giỗ mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)