Hậu phật bi tượng ký

Hậu phật bi tượng ký

Hậu phật bi tượng ký
後佛碑像記
Kí hiệu: 4044
Thác bản bia xã Vạn Đường huyện Phụ Dực phủ Thái Bình 太平府附翼縣萬堂社, sưu tầm tại chùa xã Vạn Phúc huyện Phụ Dực tỉnh Thái Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 51 x 86 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 11 (1690).
Người soạn và viết: tên tự: Như Thị; quê quán: xã An Bồ huyện Tứ Kì; nhà sư.
Người khắc: tên tự: Như Thiền; quê quán: xã Linh Động huyện
Vĩnh Lại.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Vợ chồng ông Phùng Đình Hợp tự Phúc Sinh cúng 20 quan tiền sử và 1 sào ruộng xin được ứng bầu làm Hậu phật. Dân xã chấp thuận, dựng bia và tạc tượng hai người để thờ phụng cúng giỗ. Có bài minh ca ngợi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)