Hậu phật Hậu thần bi ký

Hậu phật Hậu thần bi ký

Hậu phật Hậu thần bi ký
後佛後神碑記
Kí hiệu: 4474
Thác bản bia xã Định Lăng 定陵社, sưu tầm tại chùa Khánh Ninh thôn Phú Ninh xã Định Cương tổng Xuân Lai huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 75 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 540 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 4 (1738).
Người soạn: Bạch Phấn Ưng 白紛鷹; học vị: Tiến sĩ khoa Giáp Thìn (1724); chức vị: Hiến sát sứ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà họ Vũ hiệu Diệu Thắng là vợ quan Phó Đô tướng Tuyên Trung công ở xã Định Lăng thấy chùa đình của bản xã bị hư hỏng, đã cúng 30 quan tiền sử vào việc tu sửa chùa của xã; lại cúng 200 quan tiền sử vào việc sửa đình làng. Bản xã ghi nhớ công đức bầu bà làm Hậu phật, Hậu thần. Bà lại cúng cho xã 3 sào ruộng; cúng cho thôn 1 mẫu ruộng làm hương hỏa. Xã, thôn lập văn ước ghi công đức và quy định việc cúng giỗ Hậu phật, Hậu thần hàng năm. Có ghi các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)