Hậu phật huệ điền tự sự

Hậu phật huệ điền tự sự

Hậu phật huệ điền tự sự
後佛惠田祀事
Kí hiệu: 13503
Thác bản bia xã An Hòa 安和, sưu tầm ở quán Hiển Thánh xã An Hòa tổng An Cư huyện Ý Yên tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt (kèm theo 1 bản chép tay), khổ 68 x 125cm, gồm 28 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 8 (1670).
Người soạn: Nguyễn Quốc Trân 阮國珍; quê quán: xã Nhân Trạch huyện Đại An; học vị: Quốc tử giám Giám sinh.
Người viết: Đinh Ngọc Lâm 丁玉林; quê quán: xã An Hòa.
Người khắc: tự Huyền Trí 玄智; quê quán: xã Đọi Sơn huyện Duy Tiên phủ Lý Nhân.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, Biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích..
Tóm lược nội dung:
Bà Lương Thị Ngọc Vinh là Thị nội cung tần trong Vương phủ đã cúng cho xã 4 dật bạc để sửa quán. Sau này bà lại cúng thêm cho xã tiền để xây quán Hiển Thánh lại cấp cho 4 giáp 6 mẫu ruộng và 2 sào 10 thước ruộng hương hỏa, để 4 giáp luân phiên canh tác lấy tiền mua hoa lợi lo việc cúng tế muôn đời. Quan viên, sắc mục bản xã đã bầu tổ tiên nội ngoại của bà làm Hậu phật. Ghi họ và tên các Hậu phật và nghi lễ cúng tế Hậu phật hàng năm. Ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng tiến cúng.
Ghi chú: Thác bản mờ rất khó đọc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)