Hậu phật hưng công bi/Các chung bi ký

Hậu phật hưng công bi/Các chung bi ký

Hậu phật hưng công bi/Các chung bi ký
後佛興功碑/閣鍾碑記
Kí hiệu: 6734/6735
Thác bản bia xã Cựu Đình huyện Phúc Lộc phủ Quảng Oai 廣威府福祿縣舊亭社, sưu tầm tại chùa Phúc Long xã Cựu Đình tổng Cựu Đình huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 59 x 97 cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1100 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 41 (1780).
Người soạn: Nguyễn Tráng 阮壯; học vị: Nho sinh.
Chủ đề:
– Văn thơ.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân 7 giáp thuộc ba xã Cựu Đình, Cẩm Đình và Phương Đình hưng công làm gác chuông chùa Phúc Long. Có bài minh. Bia ghi họ tên, quê quán những người đóng góp vào việc làm gác chuông.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)