Hậu phật ký kỵ sự chí

Hậu phật ký kỵ sự chí

Hậu phật ký kỵ sự chí
後佛記忌事誌
Kí hiệu: 17003
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Từ Ân thôn Giáo Phường.
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 80 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Nhâm Thân Tự Đức (1872).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
¬- Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông Hà Khải Ân, nguyên quán tỉnh Quảng Đông, nước Thanh sang làm ăn lập nghiệp ở phủ Hoài Đức Hà Nội, có bà thím Chu Thị Trụ làm dâu họ ông, chẳng may chồng chết không con nối dõi. Ông cúng 300 quan vào chùa xin gửi giỗ cho bà thím. Có bài minh 8 câu ca ngợi cảnh chùa và việc làm của ông.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)