Hậu phật lập bi

Hậu phật lập bi

Hậu phật lập bi
後立碑
Kí hiệu: 11554
Thác bản bia thôn Vạn Tuế xã Cam Lộ huyện Thanh Hà phủ Nam Sách 南策府青河縣甘露社萬歲村, sưu tầm tại chùa Linh Ứng xã Vạn Tuế tổng Hoàng Xá huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 58cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 2 (1706).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Chư hiệu Diệu Hảo cúng thôn Vạn Tuế 25 quan tiền để thôn sửa chữa chùa Linh Ứng. Quan viên, dân thôn tôn bầu bà và chồng bà là ông họ Nguyễn tự Phúc Tồn hiệu Đạo Vương làm Hậu phật. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)